دانشجویان گیاهپزشکی رشت سلام توی این وبلاگ مطالب مربوط به گیاهپزشکی، گیاهان دارویی،گل و گیاهان زینتی و... قرار داده میشه. با تبادل لینکم موافقم نظر فراموش نشه ممنون ایمیل وبلاگ golden.plant@yahoo.com http://goldenplant.mihanblog.com 2020-09-25T01:27:39+01:00 text/html 2016-05-12T06:54:10+01:00 goldenplant.mihanblog.com Mahsan H آفات و بیماری های گل آپارتمانی کوردیلین http://goldenplant.mihanblog.com/post/137 <font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>كوردلینا یا کوردلین<br></b></font><div align="center"><img alt="http://uupload.ir/files/t1n3_cordyline_20terminalis_2010.jpg" src="http://uupload.ir/files/t1n3_cordyline_20terminalis_2010.jpg"><br><br></div><br><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><strong>مشخصات:</strong></font><strong> </strong></font><font size="2" face="Mihan-Iransans">اسم علمی كوردیلین Cordyline terminalis ، از خانواده Liliaceaeمی باشد. این گیاه داری 15 گونه از گیاهان همیشه سبز نخل مانند به صورت درختچه و درخت با برگهای بسیار زیبا می باشد .گونه مورد نظر بومی جنوب شرقی آسیا بوده و ارتفاع آن در حدود 50 تا 100 سانتی متر است. این گونه فقط در گلدان كشت می شود. برگ های این گیاه نیزه‌ای و به رنگ سبز تیره و براق با حاشیه قرمز متمایل به ارغوانی است. نگهداری آنها در آپارتمان به علل كمبود رطوبت اتمسفر در نواحی خشك مشكل میباشد.</font></div><br> text/html 2015-03-31T15:21:38+01:00 goldenplant.mihanblog.com EL! Z سایر بیماریهای کلم - عکس http://goldenplant.mihanblog.com/post/136 <div align="center"><font color="#990000" size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><b>عکس سایر بیماری های کلم</b></font><font size="5"><br></font></div><br><font size="2"><b><br>پوسیدگی نرم باکتریایی در کلم<br><i>Erwinia caratovora</i></b><b><br></b><br></font><img src="http://uupload.ir/files/9pn0_erwinia_caratovora_1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br> text/html 2015-03-31T14:14:01+01:00 goldenplant.mihanblog.com EL! Z بیماری های کلم - موزائیک http://goldenplant.mihanblog.com/post/135 <div align="center"><font color="#990000" size="4" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><b>موزائیک<br>&nbsp;Cauliflower Mosaic Virus<br></b></font><div align="right"><br><div align="justify"><font size="2">ایجاد لکه و یا خال های سیاه در روی برگهای کلم درهنگام برداشت یا در انبار به علت وجود ویروس بوده که ممکن است یک ویروس یا چند ویروس با یکدیگر سبب بیماری شوند. یک نژاد از ویروس موزائیک شلغم و یک نژاد از ویروس موزائیک گل کلم موجب بیماری می شوند.</font><br><br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/i61i_101118-crop-science4.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div></div></div></div> text/html 2014-12-14T15:06:56+01:00 goldenplant.mihanblog.com EL! Z بیماری های کلم - پوسیدگی سیاه http://goldenplant.mihanblog.com/post/111 <div align="center"><font color="#990000" size="4" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><b>پوسیدگی سیاه<br></b></font><div align="center"><font color="#990000" size="4" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><b>Xanthomonas campestris pv. Campestris</b></font><br></div></div><div align="justify"><br><font size="2">این بیماری از مهمترین بیماریهای چلیپائیان در سراسردنیا می باشد و به تمام واریته هایی که در نواحی معتدل و نیمه گرمسیری رشد می کنند حمله می کند.<br>کلم و گل کلم نسبت به سایر چلیپائیان آمادگی بیشتری برای آلوده شدن به بیماری دارند.اگرچه کلم پیچ نیز تقریبا به همین میزان حساس است، کلم بروکلی و کلم بروکسل به طور متوسط، تربچه به طور کامل نسبت به این بیماری مقاومند. سایر چلیپائیان حساس عبارتند از: کلم قمری، کلم چینی، شلغم علوفه ای، کلزا، خردل وحشی، خردل، خردل سیاه و کیسه کشیش. گونه های باکتری مشابه که ارتباطی نزدیک با عامل بیماری فوق دارند می توانند به تربچه، ترب کوهی، یکنوع شب بو و ترتیزک زمستانه حمله نمایند.<br></font></div><br><div align="center"><img src="http://img.ir/Jzbd.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2014-12-13T15:07:10+01:00 goldenplant.mihanblog.com EL! Z بیماری های کلم - مرگ گیاهچه (پوسیدگی طوقه) http://goldenplant.mihanblog.com/post/134 <div align="center"><font color="#660000" size="4" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><b>مرگ گیاهچه (پوسیدگی طوقه)<br>Rhizoctonia solani<br></b></font><br><br><div align="right"><font size="2">این بیماری انتشار جهانی دارد و در غالب مناطق ایران نیز سبب پوسیدگی بذر، مرگ یا از پا افتادگی گیاهچه، پوسیدگی ریشه&nbsp; ساقه و پوسیدگی نرم اندام&nbsp; های ذخیره ای می‌شود.</font><br></div></div><br><div align="center"><img src="http://img.ir/CZcd.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2014-12-13T14:36:13+01:00 goldenplant.mihanblog.com EL! Z بیماری های کلم - پوسیدگی قهوه ای گل کلم http://goldenplant.mihanblog.com/post/127 <div align="center"><font color="#660000" size="4" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><b>پوسیدگی قهوه ای گل کلم <br>ALternaria brassicae Alternaria brassicicola</b></font><br><font size="2"><br></font><div align="right"><div align="justify"><font size="2">این بیماری به نامهای لکه برگی آلترناریائی، کپک ساده، لکه سیاه و پوسیدگی قهوه ای موسوم است. بیماری پوسیدگی قهوه ای گل کلم در بیشتر نقاط دنیا روی کلم، کلم چینی، گل کلم، کلم بروکلی، شلغم و خردل خسارت وارد می کند. بیماری سبب مرگ گیاهچه ولکه ای شدن برگهای پایینی می گردد.</font><br></div><br><div align="center"><img src="http://img.ir/yZcd.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br></div></div> text/html 2014-11-09T18:07:15+01:00 goldenplant.mihanblog.com EL! Z بیماری های کلم - سفیدک داخلی http://goldenplant.mihanblog.com/post/113 <div align="center"><font color="#990000" size="4" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><b>سفیدک داخلی<br>Peronospora parasitica<br></b></font></div><br><br><div align="justify"><font size="2">بیماری سفیدک داخلی یکی از بیماری های مهم گیاهان جنس کلم می باشد که در روی کلم پیچ ، کلم تکمه ای ، گل کلم ، کلم چینی ، کلم قمری ، ترب ، شلغم روغنی و تعدادی از گیاهان دیگر بیماری ایجاد می کند. تقریبا همه گیاهان زراعی و علفهای هرز خانواده کلم به سفیدک داخلی مبتلا می شوند.نژادهای مختلفی از عامل بیماری وجود داردکه هرکدام به تعداد معینی از گیاهان این خانواده حمله می کند و نمی تواند گیاهان دیگر را مورد حمله قرار دهد به عنوان مثال نژادهایی که به گل کلم و کلم بروکسل حمله می کند فقط به گونه های کلم حمله می نماید و نژاد تربچه روی کلم فقط لکه های کوچکی ایجاد می کند و خسارت چندانی وارد نمی آورد.<br><br></font><div align="center"><img src="http://img.ir/Qzbd.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div></div> text/html 2014-10-15T12:56:29+01:00 goldenplant.mihanblog.com EL! Z بیماری های شمشاد - نماتد http://goldenplant.mihanblog.com/post/110 <div align="center"><font size="3" color="#990000"><b>بیماری های شمشاد - نماتد </b></font><font color="#990000"><br></font></div><br><div align="justify"><br><font size="2">نماتد Pratylenchus sp. باعث کندی رشد، برنزه شدن برگها و زوال گیاه می شود. ریشه ها کوچک و نواحی نکروزه کوچک و قهوه ای ایجاد شده که گسترش یافته و انتهای ریشه را دربرمی گیرند. کنترل مؤثری برای این بیماری نمی توان انجام داد لذا با حذف گیاه آلوده و پرهیز از کاشت در نواحی آلوده می توان از بروز و گسترش بیماری جلوگیری نمود.<br><br></font><div align="center"><img src="http://img.ir/NfZc.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div></div> text/html 2014-10-15T12:47:09+01:00 goldenplant.mihanblog.com EL! Z بیماری های شمشاد - لکه برگی و بلایت برگ و سرشاخه http://goldenplant.mihanblog.com/post/109 <div align="center"><font size="3" color="#990000"><b>بیماری های شمشاد<br>لکه برگی و بلایت برگ و سرشاخه</b></font><br><div align="right"><br></div></div><font size="2"><font color="#6600CC"><b>لکه برگی<br><br></b></font></font><div align="justify"><font size="2">قارچ Macrophoma candolleli باعث تغییر رنگ برگ ها به رنگ زرد کاهی می شود و نقاط سیاه رنگ قارچ در بین لکه ها تشکیل می شوند. پیکنید تیره دارای استیول و کروی بوده که در بافت میزبان فرورفته است. کنیدیوفورها ساده، کوتاه تا طویل بوده و کنیدی ها شفاف، یک سلولی، تخم مرغی تا بیضوی هستند. تنها برگ هایی که در زمستان آسیب دیده اند آلوده شده و محافظت گیاه از وزش باد و آسیب های ناشی از املاح برای پیشگیری قابل توصیه است.</font><br><br><br><br><font size="2" color="#6600CC"><b>بلایت برگ و سرشاخه در شمشاد جنگلی</b></font><br><font size="2"><br>قارچ Volutella buxi باعث میشود که در اواخر تابستان برگ ها و سرشاخه ها بخشکند. لکه های سبز کمرنگ و خرمایی در برگ به وجود آمده و پوست سرشاخه های آلوده متورم می شود که توده ی صورتی رنگ اسپور در سمت زیرین لکه ها قابل مشاهده می باشد. به محض مشاهده اولیت علائم استفاده از مانکوزب و همچنین هرس شاخه های آلوده در زیر شانکر ضروری است.</font><br><br></div> text/html 2014-10-15T12:34:11+01:00 goldenplant.mihanblog.com EL! Z بیماری های شمشاد - زوال http://goldenplant.mihanblog.com/post/108 <div align="justify"><div align="center"><font size="3" color="#990000"><b>بیماری های شمشاد - زوال</b></font><br><br><br></div><font size="2">قارچ Phytophthora parasitica عامل بروز بیماری است. همچنین چندین گونه قارچ و نماتد به همراه آسیب های ناشی از سرما و دیگر تنش ها به خصوص در گیاهانی که در خاکهایی با زهکش ضعیف کاشته شده اند مشکل ایجاد می کنند. کندی رشد و خشکیدگی سرشاخه ها که در ادامه اندام های هوایی جوان سبز خاکستری تا برنزه شده و در نهایت رنگ آنها کاهی می شود. برگ های مسن قبل از ببوغ ریزش می کنند، شاخه های میانی و فوقانی از بین رفته و در نقاطی از سطح خاک و روی شاخه که برگ های خشکیده جمع شده اند شانکرهای فرو رفته تشکیل می شوند.</font><br><br><div align="center"><img src="http://img.ir/LfZc.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br></div></div> text/html 2014-09-24T10:33:53+01:00 goldenplant.mihanblog.com EL! Z بیماری های شمشاد - سفیدک سطحی http://goldenplant.mihanblog.com/post/107 <div align="center"><font size="4" color="#990000" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><b>بیماری های شمشاد - سفیدک سطحی<br></b></font><br><br><div align="right"><div align="center"><font size="2">یكی از مهمترین بیماریهای شمشاد سفیدك حقیقی و با مشخصات زیر میباشد:</font><br><br><font size="2">عامل این بیماری قارچ oidium euonymi - japonici (Microsphaera euonymi) می باشد.</font><br><br><img src="http://img.ir/ckYc.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br></div><br></div></div> text/html 2014-09-24T10:31:11+01:00 goldenplant.mihanblog.com EL! Z بیماری های شمشاد - گال طوقه http://goldenplant.mihanblog.com/post/106 <div align="justify"><div align="center"><font color="#990000"><b><font size="4" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">بیماری های شمشاد - گال طوقه</font></b><br></font></div><br><br><font size="2">باکتری Agrobacterium tumefaciens روی ساقه و ریشه گال هایی به قطر 1-6/0 سانتی متر ایجاد می کند که رنگ آنها در ابتدا سفید شده و به شکل گل کلم می باشند که با گذشت زمان و افزایش سن، گال ها سخت و قهوه ای تیره می شوند.</font><br><br><b><font size="2">مدیریت بیماری</font></b><br><font size="2">در گیاهانی که آلودگی خفیف دارند باید از وارد آمدن تنش های مختلف جلوگیری کرد اما گیاهانی که آلودگی شدید دارند باید حذف و نابود شوند و در مناطق با سابقه ی آلودگی قبلی از کاشت گیاهان حساس خودداری کرد.</font><br><br><div align="center"><img src="http://img.ir/bkYc.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div align="right"><font face="Tahoma"><div align="right"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><div align="right"><font face="Tahoma"><div align="right"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><div align="right"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><div align="right"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font: major-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> <font color="#3333FF"><b>کپی با ذکر منبع</b></font></span></font></font></font></font></div></font></font></div></font></font></font></font></font></font></div></font></div></font></font></font></div></font></div></div></div><br> text/html 2014-09-24T10:26:21+01:00 goldenplant.mihanblog.com EL! Z بیماری های شمشاد - آنتراکنوز http://goldenplant.mihanblog.com/post/105 <div align="justify"><div align="center"><font size="4" color="#990000" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><b>بیماری های شمشاد - آنتراکنوز</b></font><br></div><font size="2"><br><br>Glomerella cingulata با فرم غیرجنسی Colletorichum gloeosporioides روی برگ ها لکه های کوچک و در شاخه ها شانکرهایی کمی برجسته ، به رنگ قهوه ای و نارنجی ایجاد می کند. لکه ها گسترش یافته و منجر به خشکیدن برگ ها می شوند. در Glomerella پریتسیوم ها در داخل استروما به صورت دسته ای یا جداگانه تشکیل شده و ممکن است استروما وجود نداشته باشد. اسپورها تک سلولی، دوکی و خمیده هستند. کنیدی ها برروی آسروول تولید می شوند. کنیدی ها شفاف، یک سلولی، تخم مرغی تا مستطیل شکل بوده و بر روی آسروول خارهایی تشکیل می شوند که وجه مشخصه ی این جنس می باشد.<br><br><b>کنترل</b><br>هرس و سوزاندن برگها و ضدعفونی با قارچ کش های پایه مسی<br><br></font><div align="center"><img src="http://img.ir/ZjYc.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div align="right"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><div align="right"><font face="Tahoma"><div align="right"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><div align="right"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><div align="right"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font: major-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> <font color="#3333FF"><b>کپی با ذکر منبع</b></font></span></font></font></font></font></div></font></font></div></font></font></font></font></font></font></div></font></div></font></font></font></div></div></div><br> text/html 2014-09-09T06:58:30+01:00 goldenplant.mihanblog.com EL! Z شبدر چهاربرگ http://goldenplant.mihanblog.com/post/104 <div align="center"><font size="2"><font size="5" color="#006600" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><b>شبدر چهاربرگ</b></font><br><br>شبدر چهار برگ نتیجه تغییرات غیر عادی در شبدر سه برگ است. شبدر سه برگ بعنوان نمادی برای تثلیث مسیحیت بوسیله سن پاتریک بکار برده می شد. بر اساس سنت، یافتن شبدر چهار برگ نشانه خوش شانسی است. بویژه اگر بصورت تصادفی بوسیلهء فرد یافته شود. <br>باور برخی بر اینست که هر برگ نمادی از چیزیست: <br>برگ نخست؛ برای ایمان. برگ دوم برای امید؛ سوم عشق؛ و چهارم شانس.</font><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><br><font size="4" face="impact"><br><font color="#003300">اینم شبدر چهار برگی که الان تو باغچه خونمون پیدا کردم</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><br><img src="http://img.ir/TsXc.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://img.ir/SsXc.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></font><br></div> text/html 2014-09-03T10:13:40+01:00 goldenplant.mihanblog.com EL! Z بیماری های گل لاله http://goldenplant.mihanblog.com/post/103 <div align="center"><font size="5" color="#990000" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><b>بیماری های گل لاله</b></font><br><br><img src="http://img.ir/pcXc.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br></div>